Mai jos sunt termeni si condițiile standard ale PFA Sterea N. Mihai (prescurtat și SNM). Este esențial să vă acordați timp să citiți cu atenție și să vă asigurați că înțelegeți pe deplin acești termeni și condiții și implicațiile lor înainte de a începe orice proiect cu SNM. Rețineți, de asemenea, că din când în când SNM poate avea nevoie să modifice acești termeni și condiții fără notificare. Contactați-ne dacă nu înțelegeți niciunul dintre termenii și condițiile din acest document.

 

Începerea muncii
Acordul de a lucra/colabora si trimiterea oricarui tip de fisier/document ce reprezinta sau are legatura cu un proiect constituie acceptul al acestor termeni si conditii.

 

Termeni de plată
“Clientul” este de acord să plătească un avans de 50% din suma cotată pentru a începe orice proiect, restul de 50% fiind platit la finalizarea proiectului. Acest avans reprezinta costurile pentru resursele necesare inceperii proiectului si timpul acordat lui. Odată ce cercetarea, resursele alocate sau lucrările de proiectare au început, acest depozit nu este rambursabil. În cazul in care”Clientului” doreste sa renunte la proiect, acest avans nu este rambursabil iar SNM isi rezerva dreptul de a vinde mai departe drept sablon/template lucrarile incepute si nefinalizate sau finalizate partial. Se considera un proiect finalizat atunci cand ambele parti primesc plata pentru tot proiectul si informatiile/grafica proiectului in format editabil. SNM se străduiește să furnizeze servicii de grafica si proiectare care îndeplinesc și depășesc nevoile și așteptările clienților.
Dacă întâmpinați dificultăți la plata facturii, vă rugăm să luați legătura imediat ce știți despre această problemă, astfel încât să putem discuta despre o soluție.

 

Mostre
“Clientul” este, de asemenea, de acord să permită SNM să prezinte partial / toate lucrările create în cursul unui proiect ca parte a portofoliului SNM. Sterea Mihai recunoaște caracterul confidențial al proiectelor și este de acord să afișeze doar lucrările/proiectele finalizate si lansate public.

 

Forță majoră
SNM nu este răspunzătoar pentru nicio defecțiune sau întârziere în furnizarea sau livrarea produselor / serviciilor, în cazul în care o astfel de defecțiune sau întârziere se datorează, integral sau parțial, oricărei cauze sau circumstanțe ce nu tin de SNM. Inclusiv, fără a se limita la războaie, dezastre naturale, greve, blocări, dispute industriale sau neliniști, restricții guvernamentale sau întârzieri în transport, incendii, întreruperi ale energiei, defecțiuni atribuite furnizorilor, furt, vandalism, revolte, de orice fel sau de un act de terorism.

 

Taxe pentru servicii
Se convine că taxa pentru servicii reprezinta estimările costurilor furnizate prin e-mail, cu excepția cazului în care volumul lucrarilor sau al timpului acordat lor din discutia initiala creste. Dacă activitatea efectuată depășește elementele specificate în citat, “Clientul” este de acord să plătească taxe corespunzătoare pentru excesul de lucrări, în afara domeniului de aplicare a contractului inițial. Unde este posibil, clientul va fi informat despre creșteri ale domeniului de aplicare al proiectului.

 

Excesul de muncă
Aceasta este definită ca orice lucrare care implică adăugiri la lista articolelor definite în Estimarea serviciilor sau modificarea tuturor pieselor de artă finalizate după semnarea de către un reprezentant autorizat al “Clientului”. Din când în când, “Clientul” va necesita cerințe suplimentare de proiectare în timpul unui proiect sau fișiere suplimentare la finalizarea unui proiect. Clientul va fi informat că modificările sau modificările solicitate nu intră în domeniul de aplicare al estimării inițiale. În cazul în care clientul dorește ca aceste modificări să fie făcute, acestea trebuie să fie de acord în scris și va plăti o taxă de 10 euro (plus TVA, dacă este cazul) pe oră.
În cazul în care un design suplimentar care nu a fost citat inițial pentru a fi solicitat în timpul procesului de proiectare, se va plăti o plată în avans înainte de efectuarea altor lucrări. În caz contrar, toate costurile suplimentare vor fi adăugate la factura finală, plătibile înainte de livrarea fișierelor de proiectare.
Publicarea și / sau eliberarea lucrărilor executate în numele clientului de către “Sterea Mihai” nu poate avea loc înainte de primirea fondurilor compensate.
Orice taxe de rezervare, comisioane de livrare, taxe de inițiere a proiectului sau plăți în avans nu sunt rambursabile după începerea lucrului.

 

Răspundere & litigii
Se acceptă că toate lucrările și materialele furnizate pentru “Client” de către “Sterea Mihai” vor fi libere și clare din toate garanțiile și greutățile și pot fi utilizate în mod legal de către “Client” fără a aduce atingere drepturilor altora inclusiv și fără limitând generalitatea celor de mai sus, orice drepturi de brevet de invenție sau drepturi de marcă ale unui terț.
Sterea Mihai nu va fi în niciun caz răspunzător față de “Client” pentru o pierdere indirectă sau consecventă suferită de “Client”, bazându-se pe informațiile incluse în livrările pregătite de SNM incluzând (fără limitare) pierderea profitului, pierderea contractelor sau pierdere economică pură.

 

Aprobarea lucrărilor finale
În timp ce SNM face tot posibilul pentru a evita erorile, SNM nu își asumă responsabilitatea pentru erori tipografice, greșeli de scriere sau informații incorecte despre orice proiect dedicat imprimării sau producției. Este responsabilitatea “Clientului” să dovedească citirea și aprobarea tuturor copiilor finale înainte de realizarea lucrărilor de artă. Verificarea prin e-mail a reprezentantului Clientului va fi concludentă cu privire la aprobarea tuturor lucrărilor înainte de eliberarea acestora pentru imprimare, implementare sau instalare. Nu se acordă nicio rambursare după ce un design final aprobat a fost imprima/produs cu erori datorate de necitirea/verificarea “Clientului”.

 

Printare
Clientul este de acord că SNM nu este răspunzător sau responsabil pentru erorile conținute în produsul final după ce produsul final a fost aprobat de client (aprobarea poate fi acordată în scris). SNM nu va fi tras la răspundere pentru modificările aduse de catre terti dupa livrarea produsului finit.

 

Print – variante de culoare
Cu toate tipăririle, pot exista unele variații de culoare față de ceea ce ați văzut pe ecran la ceea ce arată produsul final și comenzile anterioare. Acest lucru se datorează naturii imprimării CMYK și a sistemului de vizualizare a informatiei/produsului pe monitor/tableta/telefon (RGB).

 

Drepturi de autor
SNM își păstrează proprietatea deplină asupra conceptelor de design și a materialelor pe care le produce. Odată ce un concept final este livrat unui client și este primită o plată integrală, drepturi complete de proprietate si de concept se tramsfera către client. Conceptele neutilizate rămân proprietatea SNM. SNM poate utiliza în continuare concepte plătite în materialele sale promoționale și în portofoliul său de design.
Până la plata finală Sterea Mihai isi păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor lucrărilor efectuate pentru client. SNM își rezervă drepturile asupra anumitor elemente folosite pentru a vă crea proiectele, inclusiv fișiere RAW, fonturi, modele, imagini stoc, texturi, palete de culori și alte elemente care nu sunt exclusive.
SNM își rezervă dreptul de a folosi imagini de stoc în crearea de desene sau modele dacă este necesar. Costurile pentru acest lucru vor fi prezentate clientului înainte de cumpărare, dacă nu sunt incluse în oferta de preț.
În conformitate cu legislatia romana privind drepturile de autor legea nr. 8/1996, “Art. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi.Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.”
(http://www.orda.ro/fisiere/2015/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf)
Drepturile de autor vor rămâne proprietatea SNM până în momentul finalizarii proiectului. Licența de drepturi de autor este eliberată automat clientului la primirea plății finale pentru munca comandată. SNM își rezervă dreptul de a utiliza toate lucrările de artă realizate, conceptele produse în cursul proiectului (inclusiv acele concepte care nu au fost selectate) și revizuirile în scopul promovării designului SNM în portofolii media sau media digitale, social media și bloguri, in cazul in care clientul nu este de acord trebuie instiinta SNM in scris.

 

Pierderea fișierelor
Dacă un client pierde sau șterge accidental fișierele livrate de SNM la finalizarea proiectului, SNM isi rezerva dreptul de a cere pana la 50% din valoarea proiectului pentru a retransmite fisierele. SNM nu tine o baza de date mai mare de 2 ani in care stocheaza fisierele/lucrarile clientilor sai.

 

Politica de reziliere
Din când în când, circumstanțele care depășesc controlul fiecărei părți pot conduce la anularea proiectului. În cazul în care clientul anulează un proiect după începerea unui proiect, plata în avans (depozitul) va fi reținută în locul despăgubirii către SNM. Aceasta se referă la timpul de proiectare și gestionare petrecut, resursele achiziționate și alocate, timpul de cercetare și costurile de administrare. Dacă proiectul este finalizat cu peste 50% (acest lucru este determinat de SNM și client prin negociere), o plată proporțională se plătește pentru timpul petrecut până la notificarea de anulare, la o rată orară de 10 euro pe oră plus TVA.
Dacă un proiect este anulat de SNM, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, depozitul va fi rambursat integral clientului în timp util.
În cazul anulării proiectului de către client, dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor de autor și a lucrărilor originale de artă și a discurilor va fi returnat și păstrat de SNM.

 

Confidențialitatea
Se convine ca SNM să nu divulge oricare dintre afacerile confidențiale ale “Clientului” sau ale clienților săi, în niciun moment, fie în timpul continuării lucrării, fie dupa, cu excepția cazului în care “Clientului” isi da acordul in scris.

 

Întârzierea plăților
Proiectele care nu sunt plătite dupa finalizarea lor în termen de 15 zile sunt considerate proiecte abandonate.”Clientul” al cărui cont este în incapacitate de plată este de acord să plătească SNM cheltuieli legale rezonabile și taxe ale agenților de colectare pentru executarea acestor Termeni și condiții. “Sterea Mihai” păstrează toate drepturile de autor pentru munca efectuată până la plata integrală a costurilor proiectului. SNM își rezervă dreptul de a reutiliza sau de a revinde lucrările efectuate în caz de neplată a plății.

 

Modificări ale acestor Termeni și condiții
Toate modificările aduse termenilor și condițiilor prezentate în această prezentare trebuie furnizate în scris de către “Client” și semnate de un reprezentant autorizat al “SNM” înainte de începerea lucrărilor.

 

Act de renunțare
Toate informațiile conținute în acest site sunt destinate numai informațiilor generale. Informațiile sunt furnizate de SNM. Încercăm să păstrăm informația actualizată și să ne asigurăm că este corectă, dar nu furnizăm nicio garanție de niciun fel cu privire la exactitatea, exhaustivitatea, caracterul adecvat, fiabilitatea sau disponibilitatea informațiilor conținute în acest site sau orice alte produse , servicii, link-uri sau grafice care pot fi găsite pe acest site web. Utilizați aceste informații pe propriul risc. SNM nu va fi tras la răspundere pentru nici o pierdere sau deteriorare sau pierdere de date din utilizarea de către dvs. a acestui site sau în legătură cu acest site web. Aceasta include pierderi sau daune indirecte sau consecvente. SNM nu are control asupra site-urilor care sunt legate de acest site.
Multumesc ca m-ati contactat.